DKManagement

 

Projecten zijn er in alle soorten en maten. Belangrijk voor de keuze voor de juiste projectmanager is dat er een match is tussen de opdrachtgever, de projectmanager en het soort project. Uitgangspunt is natuurlijk dat de projectmanager in staat is om de theorie toe passen op de specifieke situatie. Tevens is voldoende materiekennis en affiniteit met de materie belangrijke bagage voor de projectmanager.

 

Soms is het een enkel project maar vaak een portfolio aan projecten, waar je als projectmanager een goede balans moet vinden om de eindstreep op een goede manier te halen samen met je team (s) en de betrokken omgeving.

 

Daarnaast kent ieder project zijn eigen dynamiek. DKManagement heeft in de afgelopen jaren aangetoond succesvol te opereren in het aansturen van (meerdere gelijktijdig lopende) projecten waarbij veranderende bedrijfsprocessen en onderliggende ICT een belangrijke rol spelen.

 

Voorbeelden waar DKManagement veel ervaring in heeft opgebouwd is het managen van migraties en nieuwbouw van applicaties en systemen. Technisch georienteerde projecten zoals decentrale warmteopwek  en proces automatisering zijn ook geen probleem. In de loop van de jaren ook steeds meer de rol als business projectmanager met IT aspecten succesvol vervuld.

 

Het maakt niet uit wat voor soort applicatie het betreft (Oracle, microsoft, web, CMS, ..), bij migraties en nieuwbouw projecten spelen veelal dezelfde basis aspecten die moeten worden gemanaged. Door omvang, complexiteit en/of onderlinge afhankelijkheden tussen applicatie en processen worden bepaalde aspecten belangrijker. Dit vergt een snelle analyse om het project op maat in te richten en te managen.

 

Na een eerste analyse zal de projectmanager ervoor moeten zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek terecht komt. Vervolgens is het de taak van de projectmanager om het proces en de medewerkers te faciliteren en dit proces, inclusief de stakeholders, te managen.