DKManagement

 

Periode April 2013 - Heden
Opdrachtgever Energiebedrijf
Opdrachten 

1a. Opstellen-  en implementeren van meerjaren verbeterplannen met betrekking tot geografische informatiesystemen, proces automatisering, bedrijfsvoering en meetdiensten. 

1b. Coördinatie inzet en plaatsingen van tijdelijke warmte voorzieningen (TWC's)

1c. Managen remote metering project (Slimme warmtemeters)

 

2. Structureren en uitbreiden afdeling werkvoorbereiding en operationele leiding

 

3. Visie & strategie uitwerken, samenvoeging teams tot één Meetbedrijf en operationele leiding

 

4. Ontwikkeling van een geïntegreerd applicatie landschap ter ondersteuning van het meetbedrijf.

  
Functies

1. Business Programma-/projectmanager ; Implementatiemanager

 

2. Interim teamleider van afdeling werkvoorbereiding warmtenetten in regio Amsterdam

 

3. Interim teamleider Meetbedrijf en Productowner

 Resultaten

1a. Meerjarenplan GIS / Implementatieplan Proces Automatisering

1b. Veel succesvolle plaatsingen TWC's (tot ca 5000 kW)

1c. Voorbereiding en implementatie van meetketen van meter t/m klant qua IT, techniek, processen en (project-/lijn) organisatie

 

2. Centrale planning voor interne en externe partijen, opzet standaardisatie werkzaamheden, grote uitbreiding team, structuur in samenwerking en meer rust in de afdeling

 

3. Visie en strategie bepaald, uitbreiding team gerealiseerd, taken en rollen opgesteld, aangepaste organisatiestructuur en invulling verzorgd. Verbeterplan opgesteld voor komende jaren.

 

4. Geïntegreerd applicatielandschap als basis voor het meetbedrijf geïnitieerd en gerealiseerd

Periode

Maart 2010 - April 2013

Opdrachtgever

Overheid

Opdracht

Managen van de volgende projecten:

  • (agile) Intranet project (introductie nieuwste webtechnologiën, zoals Widgets)
  • Werkplekken project incl. infrastructuur en telefonie
  • Project tbv realisatie management informatie systeem (MIS)
  • Project opstarten en begeleiden ten behoeve van doorontwikkeling bestaande strategische applicatie
  • Project tbv internationaal electronisch berichtenverkeer

Functie

Programma-/projectleider ;  Implementatiemanager ;  Scrum master 

 Resultaten

 

Een maximaal mogelijk resultaat eruit weten te halen, verschillend sturend over de assen budget, geld en tijd.

In staat geweest een aantal medewerkers te laten groeien in hun taak door begeleiding, betrokkenheid en ‘voeten in de klei’.

Nieuwe manier van werken (Agile/Scrum) toegepast binnen projecten en daarmee verandering van werken binnen projecten maar ook een veranderingproces binnen de organisatie aangewakkerd en helpen opzetten (o.a. aansluiting op beheer en aanpassingen van contractuele afspraken).

Op vrijwillige basis sessies, buiten werktijd, geïnitieerd om werkwijze aan te passen om meer rendement te behalen c.q. efficiënter te kunnen werken en de klant sneller een beter resultaat te kunnen leveren.

Als kernteamlid van het gremium “Agile Overheid” awareness gecreëerd en veranderingen doorgevoerd met als doel om overheidsbreed, door middel van Agile werken, kosten te besparen en succesvoller projecten te realiseren. 
  

Periode 

Augustus 2009 - Maart 2010

Opdrachtgever 

Semi Overheid

Opdracht

Opzetten Programma en leiden ICT projecten 

Functie

Projectmanager

Resultaten

 

Programmaplan opgesteld t.b.v. het kanaalonafhankelijk werken

Programma onderdelen uitgewerkt t.b.v. voorbereiding aanbesteding en realisatie.

Implementatie van aanpassingen aan nieuwe CRM applicatie in combinatie met Legacy applicaties. 
  

Periode 

November2007 – Augustus 2009

Opdrachtgever  

Bank

Opdracht

Implementatie nieuwe releases verschillende applicaties binnen gelijklopende projecten in meerdere programma’s. Keten managen binnen complex datalandschap/-architectuur/-infrastructuur. RfP traject opstarten en begeleiden.

Functie

Projectmanager / Implementatiemanager

Resultaten

 

Nieuwe releases applicaties geïmplementeerd in complex applicatie landschap.

RfP traject begeleid en aanbesteed

Sharepoint laten inrichten en implementeren voor een programma 
  

Periode

Juni 2007 – Oktober 2007

Opdrachtgever

Energiebedrijf

Opdracht

Projecten initiëren en aansturen in het kader van een programma ter
voorbereiding op de grootschalige uitrol van slimme meters.

Functie

Projectmanager en consultant

Resultaten 

Programma onderdelen uitgewerkt zodat deze konden worden omgezet in projecten en uitbesteed (meterbestellingen, aanpassen bedrijfsprocessen intern b.v. storingsproces, uitbesteden plaatsingen, planningspakket icm geografische middelen).

Meterplaatsing op basis van samenwerking twee energiebedrijven waarbij de twee bedrijfsprocessen op elkaar waren afgestemd.